ANADOLU SİGORTA
HASAR ANI

Alanında Uzman ve Deneyimli Çalışanlarımız İle Hasar Anı ve Sürecinde Tüm Sorularınız İçin Yanınızdayız.

HASAR DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Bir kaza veya hasar olduğunda ilk yapılması gereken durum tespiti yapıpsigorta şirketinizin hasar bölümünü ya da sigorta aracınızı arayıphasar bildiriminde bulunmanızdır.

HASAR SÜRECİ ve HİZMETLERİMİZ

Hasar sonrası 5 iş günü içinde ihbarın sigorta şirketine ulaşması gerekmektedir.
İhbar sonrası sigorta şirketi gerekli tespitler için eksper tayini yapar ve hasar işlemleri başlar.

Hasar Anı ve Süresince Hizmetlerimiz

Arayın hasar anında Kaza Tespit Tutanağının doldurulmasına yardımcı olalım, gerekli ise bulunduğunuz yere çekici gönderilip aracın en yakın servise yönlendirilmesini sağlayalım.

Servis tarafından açılacak olan hasar dosyasının şigorta şirketine ulaşımını hızlandırmak için gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz

Aracınızın tamirde bulunma esnasında poliçenizde belirlenmiş teminatlar dahilinde tarafınıza ikame araç teminini sağlayalım

Sigorta şirketinizle, eksper raporunun hızla tamamlanmasına ilişkin müdahale ve görüşmeleri sizin adınıza yapıyoruz

Serviste sürecin uzamaması ve bir aksiliğe mahal vermemek için sigorta şirketinizden gerekli bilgileri alıp servis ile sizin adınıza görüşmeleri yapıyoruz

Sigorta şirketi ile sizin adınıza hasarın onarım tutarları,parça temini,pert veya çalınma durumlarında hasarlardaki piyasa rayiç bedellerine ilişkin mutabakat sağlanması için görüşüyoruz.

Aracınız anlaşmalı serviste ise sigorta şirketinden teslim yazısının hızla gönderilmesini , eğer anlaşmasız serviste ise ödemenin hızlı yapılmasını sağlamak için gerekli görüşmeleri yapıyoruz.

KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Anlaşmalı tutanak ve ya zabıt tutturulmadıysa sürücünün hasarı anlatan detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları


Araç Çalınması Hasarları

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi

TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

 • Anlaşmalı Tutanak ya da Polis raporu ve alkol raporu
 • Tarafların Ehliyet ve ruhsat fotokopileri (sigortalı ve mağdur)
 • Olay anı fotoğrafı
 • Poliçe fotokopileri (sigortalı ve mağdur)

ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)

Ölümlerde

 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
 • Ölenin gelir durumunu gösterir belge
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi


Maluliyet için

 • Sürekli Sakatlık Kurul Raporu ( Aslı/ Aslı gibidir kaşelisi)
 • Mağdura ait maaş bordrosu veya gelir belgesii
 • Genel Adli Muayene Formu
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi

CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • Vergi kimlik numarası

FERDİ KAZA HASARLARI

 • Kaza Zaptı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu


Maluliyet Halinde

 • Kaza Zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları