ANADOLU SİGORTA
İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Anasayfa

Mühendislik Sigortaları

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat sigortası hakkında merak ettiğiniz her şeyin yanıtı bu sayfada… İnşaat tüm riskler sigortası, yapım halindeki bina, baraj, yol, köprü, konut, kamu kurumu gibi inşaatlarda her türlü kayıp ve hasarın tazmin edilmesini sağlayan sigorta türüdür.

İnşaat tüm riskler sigortası ile yapılmakta olan bir yapının tamamı veya bir kısmının sigortalanması mümkündür. Ayrıca mevcut bir yapıya eklenecek yeni bir bölümün veya esaslı bir tadilatın ortaya çıkaracağı riskler için de bu sigorta yaptırılabilir. Önemli olan, inşaat sahasında ortaya çıkacak bu hasarın önceden bilinmeyen – bilinemeyecek bir sebepten kaynaklanması ve önlenebilir nitelikte olmamasıdır. Kast veya ihmal sonucu ortaya çıkacak hasarlar tüm riskler sigortası kapsamında değerlendirilemez.

İnşaat Sigortası Dahilinde Olan Değerler Nelerdir?

İnşaat tüm riskler sigortası, inşaat konusu malzemeler ve işlerin değeri yanında ayrıca teminat kapsamına alınmışsa makine, alet ve diğer geçici yapıların cari değerinden oluşur. Prime esas değere varsa gümrük, resim, vergi, harçlar, nakliye ve işçilik bedelleri de dahil edilir. Teminat süresi malzemelerin inşaat alanına indirilmesi ile başlar ve iş bitirilip iş sahibine teslim edilene kadar devam eder. Ek teminatlar ile enkaz kaldırma, 3.kişi mali mesuliyet, nakliye, bakım, grev – lokavt, terör ve deprem gibi konular da poliçe kapsamına alınabilir.

Poliçede yapı elemanlarının nicelik itibariyle tüm değerleri, tanımlamaları bulunur. Poliçeye eklenecek değerler ekspertiz sonucu tam olarak belirlenir ve tüm ayrıntıları ile eklenir.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Başlıca Teminatları Nelerdir?

İnşaat tüm riskler sigortası kapsamına alınabilecek ana teminatlar;

  • Deprem, yangın ve patlama gibi olaylar,
  • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sebebiyle ortaya çıkacak zararlar,
  • Sel, su baskını, kar, çığ, fırtına gibi doğal afetlerin verdiği zararlar,
  • Heyelan, yer çökmesi veya kaya düşmesi gibi olaylar,
  • Hava taşıtlarının çarpması veya uçak parçalarının düşmesi,
  • Elektrik tesisatı sebebiyle görülen zararlar,
  • İnsan kaynaklı dikkatsizlik veya ihmal sonucu ortaya çıkan hasarlar

olarak sayılabilir.

İnşaat tüm riskler sigortasının çeşitli ek teminatlar ile de koruma kapsamı genişletilebilir. Kapsamlı teminatların bulunduğu güvenli şirketlerin poliçeleri ile hizmet veren firmamızın İnşaat tüm riskler poliçeleri, inşaatlarınızın her aşamada güvenli alanlar haline getirir ve olası risklere karşı sizleri güvence altına alır.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
İnşaat Tüm Riskler Sigortası TALEP FORMU