ANADOLU SİGORTA
Konut Ortak Alan Sigortası

Anasayfa

Konut Sigortaları

Konut Ortak Alan Sigortası

Konut Ortak Alan Sigortası

Sigorta kavramı günümüzde herkesi yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Sigorta birçok alt dalını içerisinde barındıran bir güvence sistemidir. Sigortanın bir alt dalı yani çeşidi olarak konut ortak alan sigortası karşımıza çıkmaktadır.

Konut ortak alan sigortası, toplu yaşam yerlerinde ortak kullanılan alanları esas almaktadır. Günümüzde gece kondulaşmada azalma ve buna bağlı apartman ile site sayılarında artış görülmektedir. Bu artış toplu yaşam alanlarında olan artışı da beraberinde getirmektedir. Artık insanlar daha fazla toplu alan paylaşmak zorundadırlar. Bu yüzden de toplu yaşam yerleri kullanan tüm kişilerin sorumluluğundadır.

Bu yüzden toplu yaşam alanlarını korumak ve düzenini sağlamak yine kullanan kişilere düşmektedir. Bu bağlamda ortak alanda meydana gelebilecek her türlü hasar ve zarar sigorta kapsamında güvence altına alınmaktadır. Son zamanlarda insanlar tarafından öğrenilmiş ve yoğun ilgi görmüştür.

Yasalarımızda konut ortak alan sigortası türünü desteklemektedir. Yasalara göre bu sigorta ürününü yaptırmak zorunludur. Yine yasada bu sigorta türünün kapsamı, amacı ve dayanağı yer almaktadır. Özellikle Okumuş sigorta şirketi bu yasa maddelerini baz alarak konut ortak alan sigortası hizmetini sizlere sunmaktadır.

Ortak Alan Nedir Nereleri Kapsar?

Ortak alanı yasal olarak tanımlamak gerekirse; sitede veya apartmanda yaşayan kişilerin ortak olarak kullandığı alanları kapsamaktadır. Bu alanlar; Binanın temelleri de dahil olmak üzere, duvarları, çevresi bahçesi, merdivenleri, asansörleri ve giriş bölümlerini kapsamaktadır. Daha fazla ayrıntılı bir şekilde kapıcı dairesi bile ortak alan kapsamına girmektedir.

Genel tuvalet ve genel lavabolar ile tavan, taban da bu kapsama girmektedir. Tüm bu ortak alanlar konut ortak alan sigortası kapsamında yer almaktadır. Bu ortak alanlara gelebilecek zararlar konut ortak alan sigortası sayesinde teminat bedeliyle güvence altındadır.

Ortak Alan Sigortası Zorunlu Mudur?

Yasal mevzuat incelendiğinde 634 sayılı kat mülkiyeti yasası esas alınmalıdır. Bu yasaya göre ise, site yönetim planında aksi bir hüküm yok ise ortak alan sigortası yaptırmak zorundadır. Ayrıca binada yaşayan kat sakinleri de bu sigorta primini ödemek zorundadırlar.

Daire sakinlerinin bu prime katılma şekli ve katılma payı arsa payı ile orantılı olmak zorundadır. Yasadan da anlaşılacağı üzere bu sigortayı yapmak yöneticilerin sorumluluğundadır ve aynı zamanda zorunludur. Aynı şekilde sitede oturan kişiler de bu sigorta primini bölüşmek ve ödemek zorundadırlar. Ödenmeyen primler için site yöneticisi yasal yola başvurma hakkına da sahiptir.

Konut Ortak Alan Sigortasını Kimler Yaptırmalı

 • Apartman yöneticileri
 • Site Yöneticileri
 • İnşaat Firmaları
 • Apartman yönetim firmaları

Bu kapsama giren tüm yönetici ve firmalar konut ortak alan sigortası yaptırabilirler. Bu sayede konutlar Okumuş Sigorta şirketi sayesinde güvence altına alınmaktadır. Siteyi maddi açıdan korumak ve güvenli yaşam alanı için sigortanızı yaptırmalısınız.

Konut ortak alan sigortası güvenli yaşam alanı ve yönetimin sorumluluğunu azalttığı için çağdaş bir uygulama olarak bilinmektedir. Apartman yöneticisine veya site yöneticisine sigorta yaptırmak için büyük iş düşmektedir.

Sadece yöneticiler değil daire sakinleri de sigorta yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu sigorta ortak alanı kullanan tüm kişileri kapsayacağı için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir. Yaşadığınız ortak alan sigortasız ise yöneticinizle konuşup sigorta yaptırmasını talep ediniz. Ata sşgorta şirketi olarak bizler ortak alanlarınıza sigorta yapmaktayız.

Konut Ortak Alan Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

 • Yangın, Yıldırım, infilak
 • Sel ile su baskınları
 • Fırtına sonucu bina hasarı
 • Kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpması
 • Dumanın verdiği zararlar
 • Deprem ve yanardağ volkanizması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Elektrik arızaları
 • Makine hasar ve kırılması sonucu zararlar

Bunların tamamı teminat kapsamında olmakla beraber daha fazla riskleri de poliçe de belirtebilirsiniz. Günümüz şartlarında doğal felaketlerin ne zaman geleceği belli değildir. Aynı zamanda doğal afetlerin ne kadar hasar bırakacağı da bilinmemektedir. Bu yüzden ortak alanlarınızı sigortalatmanız sizi maddi sorumluluktan kurtaracaktır.

Özellikle site yöneticileri bu gibi durumlarda ciddi maddi sıkıntılar yaşamaya maruz bırakılmaktadır. Yöneticiler hasarı gidermek için kimi daire sakinlerinden para alamamakta böylelikle de hasarı giderememektedir. O yüzden yöneticilerin sigorta yaptırması zorunlu kılınmıştır. Sigortalı ortak alanlar zarara uğradığı takdirde teminat bedeli ödenmektedir. Bu teminat bedeli ile de apartmanın hasarı giderilmeye çalışılır.

Neden Ortak Alan Sigortası Yaptırılmalıdır?

Site yöneticileri başta olmak üzere tüm site sakinleri ortak yaşam alanlarında bazı risklerle karşılaşmaktadırlar. Bu konuda yöneticilere büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Okumuş sigorta, ortak alan sigortası ile yöneticilerin bu yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ortak alan sigortası kanunda da yeri olan bir sigorta kapsamıdır.

Kat mülkiyeti kanunun 20/b, 21, 35/c ve 53. maddelerinde sigorta yapılmasının amacı, ortak alan tespiti ve dairelere düşen prim ve sigorta zorunluluğu konusunda hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde konut ortak alan sigortası yaptırmanız zorunludur. Herhangi bir doğal afet veya kaza sonucu ortak alanda meydana gelecek hasara karşı sigorta yaptırılmalıdır. Bu sayede hasarlara karşılık sigorta şirketi tarafından teminat ödemesi yapılmaktadır.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
Konut Ortak Alan Sigortası TALEP FORMU