ANADOLU SİGORTA
Makine Kırılması Sigortası

Anasayfa

Mühendislik Sigortaları

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası, işletmelerde kullanılan makinelerin kullanımı esnasında veya temizlik, yer değiştirme gibi hallerde işletmenin ortaya çıkan zararının karşılanması için hazırlanan poliçelerdir.Büyük paralar harcanarak veya kredi borcuna girilerek kurulan işletmelerde kullanılan cihazların bozulması ve üretimin aksaması istenen son şeydir. Bunun yanında işletmelerdeki makineler çalıştıkları sürece maddi değer taşırlar. Kullanılamaz hale gelmiş bir makinenin satılması mümkün olmadığı gibi yerine yenisinin alınması da büyük yatırım gerektirir. Bu da her işletmede mali külfet demektir. İşletmelerin bu gibi durumlarda uğradığı zararı karşılamak, cihazların tamir veya yenisi ile değiştirebilmek için makine kırılması sigortası yaptırmak uzun vadeli riskleri minimuma indirecek bir önlemdir. Böylece işletmeler ciddi fiyatlara satın aldıkları makinelerin yenisi ile değiştirilmesi veya tamiri için aniden ortaya çıkan masraflara katlanmak zorunda kalmadan üretimlerine devam edebilirler.

Makine kırılması sigortası kapsamı nelerdir ?

Poliçede sigortalı makinelerin imalat yılı, özellikleri, değerleri, markaları yer alır. Cihazların deneme süresinde gördüğü hasarlar poliçe kapsamında değildir. Yani makine kırılması sigortası, cihazların deneme süresindeki kullanımını kapsamaz.

Makine kırılması sigortasının güvence kapsamına;

  • İşletmeden kaynaklanan, bakım, kullanım ve yağlanma hataları,
  • Personel veya üçüncü kişilerin ihmal veya dikkatsizliği sonucu ortaya çıkan hasarlar,
  • Fırtına, don, deprem gibi doğal olaylar sebebiyle ortaya çıkan hasarlar,
  • Kısa devre, yüksek voltaj, indüksiyon, izolasyon gibi elektrik veya atmosfer olayları,
  • Merkezkaç sebepli parçalanmalar,
  • Ani ısınma, soğuma, büzülme gibi hava veya kullanım sebebiyle ortaya çıkan sorunlar,
  • Yabancı madde girmesi, tıkanma gibi durumlar

Girer.

Makine kırılması sigortasında dikkat edilmesi gerekenler

Ancak tüm sigortalarda olduğu gibi sigorta ettirenin kastı yada kusurundan kaynaklı hasar ve ziyalar makine kırılması sigortası kapsamında kabul edilerek ödenmez. Poliçe ile teminat altına alınan makinelerin, sigorta süresince hasar görmemesi halinde bir sonraki poliçede hasarsızlık indiriminden yararlanılması mümkündür.

Firmamız işletmenizin faaliyet konusu ve makinelerinizin özelliklerine uygun makine kırılması sigortası poliçesi üretimi yapmaktadır. Riskleriniz, makinelerinizin yaşı, markası ve niteliklerine uygun olarak hazırladığımız makine kırılması poliçeleri ile işletmenizdeki makinelerinizi çeşitli risklere karşı güvence altına alarak üretiminizin aksamadan devam etmesini sağlayabilirsiniz. Gelin, uygun prim ödemeleri ve geniş teminatlarımız ile sizin makinelerinizi de güvenceye alalım.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
Makine Kırılması Sigortası TALEP FORMU