ANADOLU SİGORTA
Montaj Sigortası
Montaj Sigortası

Montaj Sigortası, makine ve cihazların montajları esnasında aniden ortaya çıkan ve beklenmedik hasarlara karşı iletmelerin zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen poliçelerdir.

Sigorta başlangıcı, montajı yapılacak cihazların montaj yapılacakları alana indirilmeleri anında başlar, montajı tamamlanan makinelerin deneme çalışmaları yapıldıktan ve kullanılmaya başlandıktan sonra biter. Bu sürede teknik veya insani sebeplerle çeşitli hasarlar ortaya çıkabilir. Montajı yapılacak makinelerin mekanik veya elektronik olması, montaj sigortasına konu olması bakımından fark yaratmaz. Çalışması ancak montaj ile mümkün olan her türlü makine için montaj sigortası yapılması mümkündür.

Montaj Sigortası Önemi Nedir?

Dünyada son 30 yılda yaşanan ani teknolojik gelişmeler, teknolojik temelli makinelerin üretim ve kullanımı artırmıştır. İşletmeler hem çağın gerisinde kalmamak hem de üretimlerini artırmak için en yeni makineleri kullanırlar. Ayrıca makine parklarını düzenli olarak yenilemeye özen gösterirler. Ancak bu makinelerin ciddi ekonomik bedeller karşılığında alındığı da bir gerçektir. Ufak bir hata yüzünden makinelerin kullanılamaz hale gelmesi ise istenecek son şeydir. Ve makineler için en kritik süreç kurulum aşamasıdır. İşte burada montaj sigortası devreye girer.Çünkü kurulum esnasında yaşanacak bir aksilik makinenin hiç kullanılamaz hale gelmesine sebep olabileceği gibi kısa süre sonra ciddi bir problemle işlevsiz hale gelmesini de sağlayabilir. İşte bu tür istenmeyen durumların önlenmesi ve kurulum esnasında ortaya çıkacak hasarların tazmini için sigorta tüm işletmeler için önemlidir.

Montaj Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Sigorta, mühendislik sigortaları üst başlığında düzenlenir. İşletme, sigorta yanında makine kırılması veya elektronik cihaz sigortası gibi sigortaları da yaptırarak makine parkını tüm risklere karşı tam bir korumaya alabilir.

Montaj Sigortası; Cihazlar, tribün, buhar kazanı, kompresör, transformatör, redresör, pompalar, asansörler, vinçler, kablolar, borular, tanklar, çelik köprüler, güç merkezleri, bilgisayar sistemleri, bilgi işlem makineleri, üretim ve tasarım cihazları gibi elektronik ve mekanik her türlü makine için yapılabilir.

İşletmelerin beklenmedik risklerle karşılaşması her zaman olasılık dahilindedir. Bu riskler doğal afetler gibi insan iradesi dışında olabileceği gibi sosyal, ekonomik, siyasi veya ticari de olabilir. Üretimin devamı ve işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli tüm risklere karşı koruma altına alınması lüks değil, zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
Montaj Sigortası TALEP FORMU