ANADOLU SİGORTA
Moody's Allianz Sigorta'ya en yüksek notu verdi

Anasayfa

Haberler & Duyurular

Moody's Allianz Sigorta'ya en yüksek notu verdi

Moody's Allianz Sigorta'ya en yüksek notu verdi

Sigorta sektörünün lideri Allianz Sigorta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yaptığı değerlendirme sonucunda Aa2.tr olan ulusal ölçek notunu Aaa.tr notuna yükseltti. Türkiye’deki finansal bir kuruluşun aldığı en yüksek not olma özelliğini taşıyan derecelendirme, şirketin gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.
 
Allianz Sigorta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yaptığı değerlendirme sonucunda uluslararası ölçümlemede Aa2.tr olan notunu Aaa.tr’ye yükseltti. Allianz Sigorta'nın notundaki yeniden konumlandırmanın Türkiye'nin ulusal ölçek notunda yapılan revizyona paralel gerçekleştirildiği Moody’s yetkililerince belirtildi. Alınan bu not, aynı zamanda Türkiye’de finansal bir kuruluşun aldığı en yüksek not olma özelliğini taşıyor.
 
Moody’s’in incelemesine göre Allianz Türkiye’nin bağımsız kredi profilindeki gelişme; Türkiye sigorta pazarındaki lider konumu, hayat dışı, hayat ve emeklilik branşlarındaki ürün gamının çeşitliliği ve faaliyet kârlılığında elde ettiği çok iyi seviyelerin sürdülebilirliği tarafından destekleniyor. Allianz Türkiye, grup şirketi Allianz SE’den aldığı güçle de beraber, birimleri arasında istikrarlı organik büyüme göstermeye devam ediyor. Ayrıca, Allianz Türkiye’nin yatırım portföyü ve iş profili açısından Türkiye’nin ülke riskine doğrudan maruz kalmasından dolayı Moody’s, Allianz Türkiye’nin bağımsız kredi profilini Türkiye’nin kredi kalitesini dikkate alarak değerlendirdiğini belirtti.
 
Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui Allianz Türkiye’nin Moody’s tarafından da teyit edilen sağlam finansal yapısını şöyle değerlendiriyor:
 
“Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda büyüme stratejisi içerisinde hareket ediyoruz. Stratejimizin temelini, sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı yaklaşımımız, dengeli portföyümüz ve farklı segmentlere çoklu satış kanallarımız üzerinden, güçlü teknik altyapımızla ulaşabilmemiz oluşturuyor. Allianz Grubu’nun global gücü ve finansal hizmetler sektörünün genelindeki uzmanlığı ile sektörün öncüsüyüz. Sektör lideri olmamız, ürün gamımızın çeşitliliği, kârlılık seviyemizin fiyatlandırma politikamızın bir sonucu olarak çok iyi olması aldığımız en yüksek kredi notunun göstergeleri olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilir büyümeye odaklanmamızın temel nedeni bu sayede doğru yerlere yatırım yapabilme gücüne ve tüm topluma daha iyi hizmet verme imkânına sahip olmamız. Sektörde büyümeyi sağlamak için sadece fiyatla değil, ürün ve hizmet kalitesi ile rekabetin öne çıkması gerektiğini vurguluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu doğrultuda hareket edeceğiz.”
 
Ülke riskine rağmen olumlu performans
 
Moody’s, Allianz Türkiye’yi en yüksek Aaa.tr derecesine ulaşmasını belli başlı başlıklar altında değerlendiriyor. İlk olarak pazar konumu ve marka başlığı altında, büyüyen Türkiye sigorta pazarında sürdürdüğü lider konumuyla Allianz Türkiye A derecesine sahip oldu. Bu dereceyi ürün odağı ve çeşitliliği başlığı altında yüksek işletim riskiyle kısıtlanmasına karşın ürün gamı çeşitliliğindeki iyi gidişat devam ettirdi.

Kârlılık başlığı altında ise Türkiye pazarındaki sıkıntılara rağmen Allianz Türkiye’nin sürdürülebilir kârlılığını koruması ve güçlü fiyatlandırma sonuçları da en yüksek dereceyi almasında önemli etken oldu. Moody’s değerlendirmesinde ayrıca Allianz Sigorta’nın hayat-dışı ürünlerinin satışı ağırlıklı olarak acenteleri tarafından yapılsa da son yıllarda münhasır banka anlaşmalarından gelen faydalarla beraber dağıtım kanallarında çeşitlilik ve kontrolün iyi olduğunu, Türk devlet tahvillerindeki yüksek yoğunlaşmanın etkisiyle aktif varlık kalitesinin, likidite seviyesinin ve aktif-pasif yönetimindeki olumlu gidişatın sınırlandığını, sermaye yeterliliğinin yeterli ve Allianz Grubu’nun sermaye politikası ile uyumlu olduğunu, rezerv riskin ise genel anlamda Türkiye hayat dışı sigortalar pazarındaki tüm şirketler için oldukça yüksek olduğunu belirtti.
 
Allianz Türkiye sektör liderliğini sürdürüyor
 
Bünyesinde, Allianz Sigorta, Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerini bulunduran Allianz Türkiye konsolide sonuçlara göre yüzde 23,5 büyüyerek, 2015 yılını da sektör lideri olarak tamamladı.
Allianz Türkiye’nin cirosu konsolide olarak 2015 sonu itibarıyla brüt primlerde 4,6 milyar Türk lirası, bireysel emeklilik üretiminde 2,4 milyar Türk lirası olmak üzere 7 milyar Türk lirasına ulaştı. Trafik branşındaki olumsuz gelişmelere rağmen Allianz Türkiye, net kârını 2014 ile aynı seviyede koruyarak, 372 milyon Türk lirası kâr elde etti. %15’lik pazar payıyla 2015’te Türkiye’nin en büyük sigorta şirketi olan Allianz Türkiye, Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik şirketlerinin satın almasından sonra geçen 3 yıllık sürede net gelirini 3 katından fazla artırdı. Moody’s bu veriler doğrultusunda Allianz Türkiye’nin kârlı büyümesini sürdüreceğini öngörüyor.