ANADOLU SİGORTA
Politik Riskler Sigortası

Anasayfa

Finans Paket Sigortaları

Politik Riskler Sigortası

Politik riskler sigortası, ticaret yapılan yabancı ülkelerdeki politik istikrarsızlık veya krizler sebebiyle firmaların risklerini güvenceye almak için yaptırdıkları sigortalardır.Son 25 – 30 yılda dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonucunda birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki devletlerde bulunan şirketler, bir başka ülkede yatırım yapmakta, büyük kapsamlı ticaret gerçekleştirmektedir. Bunda devletler arası ekonomik ve işbirliği sözleşmeleri kadar teknoloji ve ulaşım imkanlarının artması da etkili olmuştur. Artık ürünlerini çok farklı coğrafyalarda satmak, hammaddeye ulaşımın kolaylığı veya işgücü ucuzluğu sebebiyle yabancı ülkelerde yatırım yapmak kolaylaşmıştır. Ancak diğer yandan yatırım yapılan veya yatırıma ihtiyaç duyan ülkelerin bir kısmı siyasi olarak istikrarsız bir profil çizmekte veya sorunlu süreçlerden geçmektedir. Ayrıca aniden ortaya çıkan iç savaş, ayaklanma gibi durumlar yüzünden ülkelerdeki yatırımlar ve yapılan ticari antlaşmalar da riske girmektedir.

Politik Riskler Sigortası ile Başlıca Kapsama Alınan Şeyler Nelerdir?

Ülkemizde büyümekte olan ticaret ve sanayi kuruluşlarının yabancı ülkelerdeki yatırımlarını politik riskler açısından güvenceye almak, yapılan ihracat ve ithalat sözleşmelerinin bir sebeple ifasının imkansız hale gelmesi durumunda zarar görmelerini önlemek için son yıllarda en fazla tercih edilen poliçeler arasına girmiştir.

Politik riskler sigortası ile;

 • İç veya devletlerarası savaş, sabotaj ve yıkım gibi haller,
 • Lisans iptali,
 • Sözleşmelerin devlet tarafından onaylanmaması,
 • Malvarlığı veya banka hesaplarına el konulması,
 • Özelleştirme veya kamulaştırma,
 • Mevzuatın tarafsız olmaması,
 • Hükümet veya siyasi rejim değişiklikleri,
 • Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler,
 • İç mevzuat değişiklikleri,
 • Hükümetlerin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan taahhütlerini iptal etmesi,
 • Savaş veya ambargo sebebiyle hammadde temininde sorun yaşanması,

Gibi riskler sigorta kapsamında teminat altına alınabilir.

Kimler Politik Riskler Sigortasını Yaptırmalıdır?

Politik riskler sigortası; ihracat – ithalatçılar, tüccarlar, müteahhitler, distribütörler tarafından yaptırılabilir. Yani yurtdışı sözleşmeleri sebebiyle sigortalanabilir riskleri bulunan herkes bu poliçeyi alabilir.

Firmamızın yabancı ülkelerle ticaret yapan firmalar için farklı içerikte düzenlediği poliçeler yanında politik riskler sigortası üretimi de bulunmaktadır. Gerek ana ve ek teminatların kapsamı, gerekse makul prim ödeme sistemi ile yurtdışıyla ticaret yapan kişi ve kurumların yanında olan firmamızın hizmetleri hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
Politik Riskler Sigortası TALEP FORMU